Àcids i bases


Els àcids són substàncies que tenen les següents propietats:
  • Són solubles en aigua i donen dissolucions incolores.
  • Són corrosius: danyen els teixits vius i poden dissoldre o corroir molts metalls i d’altres materials, com algunes roques.
  • Reaccionen amb els carbonats produint efervescència (bombolles de diòxid de carboni).
  • Condueixen el corrent elèctric dissolts en aigua.

Els àlcalis o bases tenen les següents propietats:
  • Són solubles en aigua i donen dissolucions incolores.
  • Ataquen els teixits vius fent una reacció similar a la que té lloc quan es fabrica sabó.
  • No reaccionen amb els metalls ni amb els carbonats.
  • Condueixen el corrent elèctric dissoltes en aigua.

efervescencia.png


Els àcids i les bases tenen una altra propietat: els uns neutralitzen els efectes dels altres. Si tenim una dissolució corrosiva d’un àcid i hi afegim la quantitat adient de base, la dissolució deixa de ser corrosiva.
Les substàncies que no són ni àcides ni bàsiques s’anomenen neutres. L’aigua és una substància neutra i si li afegim sucre, que no és ni un àcid ni una base, la dissolució també ho és.


substàncies àcides
substàncies bàsiques
substàncies neutres
vinagre
suc de llimona o de taronja
àcid clorhídric
àcid sulfúric


amoníac
bicarbonat de sodi

aigua
sal
sucreEls indicadors


Sortosament, disposem d’unes substàncies que ens poden dir d’una manera molt senzilla si una latra substància és un àcid o una base. Són els indicadors, que tenen la propietat de canviar de color quan estan en contacte amb un àcid o amb una base i, a més, el color que donen és diferent en cada cas.
Els indicadors són molt fàcils de trobar. Els pigments que donen color a les flors ho són, i també el pigment que dóna el color lila a la col vermella.

Com de fort és un àcid o una base?


No tots els àcids (ni totes les bases) són igual de forts: l’àcid clorhídric és molt més corrosiu que l’àcid acètic, el responsable de l’acidesa del vinagre.
  • Com ho podries fer perquè un àcid fort com l’àcid clorhídric fos menys fort?


Per mesurar el grau d’acidesa utilitzem una escala que va del 0 (àcids molt forts) fins al 14 (bases molt fortes) passant pel 7 (substàncies neutres). És l’escala del pH.


àcid fort

àcid feble

neutre

àlcali feble

àlcali fort

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

àcid de la bateria del cotxe
suc gàstric

suc de llimona
cervesa
llet agra
pomes
cafè

llet fresca
orina

sal
sucre

sabó
llevat químic
bicarbonat de sodi
sang

sosa càustica
netejador de forns

àcid clorhídric
àcid nítric
àcid sulfúric

clorur de ferro (III)
clorur d’amoni
diòxid de carboni


aigua pura
amoníac
hidròxid de calci
hidròxid de sodi
carbonat de sodiSi combinem cinc o sis indicadors podem saber el pH d’una substància. Aquestes mescles d’indicadors s’anomenen indicadors universals. Poden ser líquids, però també s’utilitzen submergint un paper en aquesta mescla i deixant-lo assecar. Obtenim així un paper indicador universal. Ho veurem al laboratori.Torna a Iniciació a la química