Activitat 1- Taronja Tectònica


Nivell: cicle superior de primària

Objectiu: L'alumnat aprendrà que la superfície de la Terra està composta de plaques tectòniques, que xoquen i que causen terratrèmols i
volcans.

Materials: Una taronja per a cada estudiant i una caixa d'escuradents rodons.

taronja_tectonica.png

Instruccions:

  1. PAS 1. Discutiu amb l'alumnat que la Terra és esfèrica com una taronja però que com que és tan gran no podem veure la seva rodonesa si no veiem el planeta des de l'espai exterior.
  2. PAS 2. Expliqueu a l'alumnat que ha de pelar la taronja en menys de cinc peces sense l'ús d'un ganivet. La pell representa la part de la Terra anomenada litosfera i cada peça representa una de les plaques tectòniques.
  3. PAS 3. Discutiu sobre la forma de cada peça: no semblen ser tan rodones com quan s'emboliquen al voltant de la taronja en una sola peça.
  4. PAS 4. Feu que els i les estudiants tornin a muntar la closca de la taronja, fixant les peces amb escuradents. Hauran format un trencaclosques esfèric.
  5. PAS 5. Una vegada que les peces es col·loquen de nou en la taronja es pot assenyalar que aquesta és ara una representació més exacta de la litosfera de la Terra. Les esquerdes en la pell de taronja representen els límits de plaques, "falles" o "centres d'expansió de subducció", zones on les plaques de la Terra (fragments de pell de taronja) xoquen o se separen. Ara és el moment de discutir la relació entre els límits de les plaques i la distribució actual dels terratrèmols i activitat volcànica.

Avaluació i Discussió:

  1. La superfície de la Terra es divideix en més de 12 plaques de l'escorça rígida. Demaneu l'alumnat la llista de noms d'aquestes plaques tectòniques.
  2. Quin tipus de límits té cada placa?
  3. A quins oceans hi ha dorsals on es produeix l'expansió del fons oceànic?
  4. A quins oceans hi ha límits convergents on es produeis una col·lisió entre plaques?

Més informació:
Les respostes a aquestes preguntes i més informació sobre les plaques tectòniques es troben a "This Dynamic Planet" (http://pubs.usgs.gov/imap/2800/) i a "This Dynamic Earth: the Story of Plate Tectonics"(http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.html). El mapa de "This Dynamic Planet" mostra les característiques fisiogràfiques de la Terra, els actuals moviments de les seves plaques tectòniques importants i la localització dels volcans, terratrèmols, i cràters d'impacte. L'ús del color i relleu ombrejat ajuda a identificar les característiques significatives de la superfície terrestre i el fons de l'oceà. Més de 1.500 volcans actius durant els darrers 10.000 anys es representen sobre el mapa en quatre categories d'edat. Les ubicacions (epicentres) de més de 24.000 terratrèmols, en gran part entre 1960 i 1990, es tracen en tres categories magnitud i en dos rangs de profunditat.