Activitat 4 - Jaciments de xocolata


Nivell suggerit: cicle superior de primària

Objectiu: L'objectiu d'aquest joc és que l'alumnat comenci a conèixer els aspectes econòmics de la mineria. Cada estudiant compra la propietat, l'equip miner, paga el cost de l'operació i completa la regeneració de la zona mentre rep diners pel mineral que ha extret.
Els i les estudiants han de prendre decisions sobre quina propietat comprar i quines eines utilitzar, semblants a les que s'han de fer en la indústria minera. L'objectiu del joc és aprendre com executar una operació minera rendible que sigui respectuosa amb el medi ambient.


Materials:
Escoltar de joguina
Paper quadriculat
3 marques diferents de galetes de xocolata

Escuradents plans i rodons
Clips
Llapismineria_xocolata.png


Instruccions:

Cada estudiant comença amb 20 € i un full de paper quadriculat.
Amb aquests diners ha d'adquirir la seva pròpia propietat minera (una galeta), només una per estudiant. Les propietats que estan a la venda són:

 • Marca 1 - 3,00 €
 • Marca 2 - 5,00 €
 • Marca 3 - 7,00 €

 1. PAS 1. Demaneu als estudiants que comprin una propietat minera (galeta).
 2. PAS 2. Després, amb el llapis, han de traçar el contorn de la galeta sobre el paper quadriculat i comptar el nombre de quadrats de superfície que té la galeta (Nota: Han de comptar els quadrats que tenen la meitat o més dins el contorn de la galeta com un quadrat complet i no comptar els quadrats que hi tenen menys de la meitat.)
 3. PAS 3. Ara, cada estudiant haurà de comprar el seu propi equip de mineria. Pot comprar més d'una peça però no compartir-la amb altres estudiants. Els preu dels equips són:
  - Escuradents plans - 2,00 €
  - Escuradents rodons - 4,00 €
  - Clips - 6,00 €
 4. PAS 4. Demaneu a l'alumnat que extregui de les seves propietats els encenalls de xocolata, seguint aquestes normes:
  (1) Cap estudiant pot utilitzar els seus dits per agafar la galeta. L'únic que pot tocar la galeta són els instruments d'explotació i el paper sobre el qual està la galeta.
  (2) Disposen d'un màxim de 5 minuts per fer l'extracció. Si acaben abans només hauran d'utilitzar el temps real per calcular el cost de l'explotació (1,00 € per minut).
  (3) Es poden comprar tants instruments com es necessitin.
  (4) Si una eina es trenca ja no és utilitzable i se n'ha de comprar una altra.
  (5) Els trossos de xocolata aporten 2,00 € cadascun; els trossos defectuosos es poden combinar per fer un de sencer.
  (6) Quan s'hagi acabat l'extracció de la galeta, el que queda ha de ser tornat a col·locar sobre l'àrea de paper quadriculat (recordar que només es poden utilitzar les eines de mineria i que no està permès fer servir els dits o les mans).
  (7) Els costos de recuperació són d'1,00 € per cada quadrat del paper gràfic.
  (8) Aplicar el càlcul de beneficis: Ingressos (trossos extrets de la mina a 2,00 € cada un) menys Despeses (de compra de propietat i eines i dels processos d'extracció i regeneració) = Benefici.
  (9) El jugador o la jugadora amb el major benefici net al final del joc guanya.

Avaluació i Discussió:

Feu que els estudiants parlin del següent:
 1. Quina és la galeta que dóna un major benefici?
 2. Quin és el millor equip?
 3. Quin és el cost total de la recuperació?
 4. Utilitzaria diferents equips de mineria amb diferents tipus de galetes?
 5. Està relacionat el tipus d'equip que s'utilitza amb el cost de la mineria?
 6. Què faria si tingués propietats diferents? Quines decisions prendria?
 7. Quines decisions econòmiques van fer durant tot el procés d'extracció minera de la seva propietat?external image cleardot.gif