Tots aquests materials els podeu trobar a l'aula virtual d'Aula 3 (aulatres.net), integrats en cursos accessibles per a visitants amb activitats recomanades per als estudiants, en particular al curs Biologia, que està també carregat a Alexandria. Alguns d'aquests cursos estan encara en construcció.
A aquest curs trobareu també un glossari amb algunes preguntes de les PAAU classificades per temes (bioquímica, genètica clàssica, disseny experimental...)

Si voleu col·laborar us podeu posar en contacte amb mi a imartin6@xtec.cat.

Videojocs

Plans de classe (lesson plans)

Apunts

1. Biologia cel·lular

 1. La teoria cel·lular
 2. Tipus d'organització cel·lular
 3. Organització cel·lular eucariòtica
 4. Organització cel·lular procariòtica
 5. Els virus
 6. Estructura de la membrana plasmàtica

Enllaços externs


2. Genètica

 1. La naturalesa del material hereditari
 2. Constituents químics dels àcids nucleics
 3. Estructura de l'ADN
 4. Estructura dels ARNs
 5. Replicació de l'ADN
 6. El codi genètic

Enllaços externs


3. Bioquímica

 1. Concepte de metabolisme
 2. Fonts de carboni i energia
 3. ATP i altres derivats de nucleòtids
 4. Vies metabòliques
 5. La primera fase del catabolisme
 6. Catabolisme anaerobi al hialoplasma: la glucòlisi
 7. Catabolisme de lípids i proteïnes
 8. El cicle de Krebs
 9. Transport d'electrons i fosforilació oxidativa
 10. Balanç del catabolisme
 11. Anabolisme no fotosintètic de glúcids
 12. Metabolisme de la glucosa a cèl·lules de diferents teixits
 13. Fotosíntesi

Exercicis PAAU: Una selecció dels exercicis sobre bioquímica proposats a les PAAU dels darrers anys.

Enllaços externs


4. Biotecnologia

 1. Una presentació sobre biotecnologia

Enllaços externs


Recursos generals


5. Evolució


Enllaços externs

- ipelegri6 ipelegri6 Aug 8, 2007