El contingut és disponible sota els termes d'una llicència GNU Free
Si el voleu citar:
Martínez Pérez, Irene. Ús didàctic de la Viquipèdia. Edita Associació Espiral, Educació i Tecnologia. Barcelona, 2008.
ISBN en tràmit. Disponible en línia a http://aulatres.wikispaces.com/Curs+de+wikis+i+Viquip%C3%A8dia