Dels minerals a les roques

Diries que una bombeta és un llum (una lámpara)? No, veritat? Tot i que, si no tenim un llum (una lámpara), una bombeta també faria el fet...


Un llum i una bombeta
Un llum i una bombeta


Doncs amb els minerals i les roques passa quelcom semblant: un mineral és una part d'una roca, i una roca està formada per diversos minerals. Tot i que, com passa amb la bombeta, de vegades una roca té un sol tipus de mineral...


Un exemple clàssic: el granit

Revisem una mica coses que ja hauràs sentit alguna vegada. No et sona que el granit (una roca) està format per "quars, feldspat i mica" (tres minerals)? Sí? Doncs això, refresquem la memòria amb l'ajut d'aquesta imatge.

El granit i els seus minerals
El granit i els seus mineralsMinerals que no es veuen

De vegades els cristalls dels diferents minerals són tan petits que no es veuen a ull nu i necessitem un microscopi per a distingir-los. Però això no vol dir que no hi siguin!
Si revises el document "On i com es formen els minerals", veuràs una preparació al microscopi en la qual es veu que sí que hi ha cristallets de diferents minerals, encara que la roca ens sembli més o menys homogènia.
El basalt vist al microscopi
El basalt vist al microscopi


De fet, a la imatge del document On i com es formen els minerals hem fet una mica de trampa: la imatge de la dreta no es correspon a una preparació d'un tall de basalt per mirar-la al microscopi, però l'hem posat perquè allà el que ens interessava era que us fixéssiu en els cristallets. Una preparació de basalt no és tan maca com aquella: a la imatge de la dreta en tens una mostra.


Un altre exemple: la calcita i la calcària

Calcita i calcària són dos termes molt semblants, però cal no confondre'ls. L'un, calcita, és refereix al mineral i l'altre, calcària, a la roca que està formada majoritàriament per aquest mineral (però que en pot tenir d'altres en proporcions molt petites).
La calcita, com a mineral, la podem trobar en fragments més o menys grans, però no tan grans com tota una muntanya, o una vall, que poden estar formades per la roca calcària.


La calcària forma muntanyes
La calcària forma muntanyes

Fonts de les imatges:
Si no s'indica la referència, la imatge és pròpia (Irene Martínez o Rosa Bobé).
ÍNDEX: Minerals i roques