Fem unitats didàctiques en Moodle

Fem unitats didàctiques amb Moodle

La formació en línia basada en entorns virtuals s’està convertint en una opció generalitzada en diferents àmbits educatius especialment a partir de plataformes de programari lliure com Moodle. Un cop instal·lada la plataforma i dissenyat l’entorn virtual, però, ens trobem amb la necessitat de disposar de materials per utilitzar amb els nostres alumnes, materials que no són fàcils de trobar a la xarxa i que sovint haurem de crear nosaltres mateixos. Aquest és l’objectiu principal d'aquest curs: dissenyar petites unitats didàctiques per utilitzar amb l'alumnat de manera semipresencial.

Objectius generals i continguts

Com a participants en aquest curs, desenvolupareu les següents competències:
  • Conèixer i utilitzar les funcionalitats bàsiques de la plataforma Moodle.
  • Editar recursos i activitats dins un curs en Moodle.
  • Desenvolupar estratègies de gestió dins un curs de Moodle.

Els continguts del curs estan estructurats en cinc mòduls el primer dels quals té com a objectiu facilitar-vos el coneixement inicial de les eines de la plataforma Moodle en la qual es desenvoluparà i que és, alhora, l'objecte d'estudi del propi curs:

Mòdul 1 – Com és l'entorn Moodle?
o Què és Moodle?
o Breu guia del Campus Virtual
Mòdul 2 – La unitat de Moodle: el curs
o Estructura dels cursos
o Els paràmetres del curs
o El menú "Administració"
o Els blocs laterals
o L'espai de fitxers
o Els participants del curs
Mòdul 3 – Els principals recursos
o Com enllaçar recursos
o I si no tenim els recursos...
o Elements multimèdia
o Organitzar els recursos
Mòdul 4 – Com proposem activitats?
o Dels resums als wikis
o I en Moodle, com ho fem?
o Més activitats...
o Eines per al seguiment
Mòdul 5 – Construïm però, abans de res...
planifiquem!

o Eines per a la planificació
o En marxa!
o Desar i restaurar cursos
o Compartir

Destinataris i requisits

Professorat universitari i no universitari implicat en accions formatives en línia o semipresencials. Personal d'associacions i entitats que estiguin interessades en oferir formació en línia.
Per a fer aquest curs se suposa que esteu familiaritzats amb les TIC, principalment ús d'Internet, processador de texts, correu electrònic, maneig de fitxers i directoris,... De totes maneres, tampoc cal que en sigueu uns experts: n'hi ha prou amb haver perdut la por i tenir unes habilitats mínimes.

Metodologia de treball

La metodologia de treball serà no presencial: això vol dir que les tasques del curs es faran en línia, és a dir, amb connexió a internet i a través de l'aula virtual disponible a Aula3 (http://aulatres.net/campus).
Les activitats es realitzaran seguint tres dinàmiques:
  • Individual
  • Petit grup
  • Grup sencer. Aquest és el cas dels debats, que requereixen la participació de tots vosaltres perquè la discussió sigui rica i profitosa i puguem aprendre de manera cooperativa.
La tasca de la formadora serà orientar el procés d'aprenentatge i dinamitzar i fer el seguiment de les activitats proposades.

Durada

El curs es desenvolupa al llarg de cinc setmanes i té una durada total de 30 h de dedicació.Els materials d'aquest curs estan editats. Referència bibliogràfica:
Martínez Pérez, Irene. Fem unitats didàctiques amb Moodle. Edita Associació Espiral, Educació i Tecnologia. Barcelona, 2008.
ISBN 97884-671-4672-4. Disponible en línia a http://aulatres.wikispaces.com/Curs+de+wikis+i+Viquip%C3%A8dia