FONTS DE CARBONI I ENERGIA


Segons la font primària d'energia que utilitzen els organismes, es poden classificar en:
 • Fotòtrofs: utilitzen l'energia de la llum per a sintetitzar les seves molècules. Són organismes que realitzen fotosíntesi i posseeixen clorofil·la.
 • Quimiòtrofs: utilitzen energia alliberada en reaccions químiques. Segons siguin aquestes reaccions químiques distingim:
  • Litòtrofs: obtenen l'energia de reaccions químiques en les quals intervenen compostos inorgànics.
  • Organòtrofs: obtenen l'energia a partir del trencament de molècules orgàniques.

El carboni és el material fonamental que requereixen els organismes i per això moltes vegades quan ens referim a la font dels materials diem "font de carboni". Segons sigui l'origen d'aquests materials els organismes poden ser:
 • Autòtrofs: utilitzen el CO2 per a sintetitzar els seus propis compostos orgànics.
 • Heteròtrofs: utilitzen compostos orgànics (que contenen carboni), com ara sucres, greixos,...

font_carboni_energia.gif


Les plantes verdes són organismes fotoautòtrofs, mentre que els animals i els fongs són quimioheteròtrofs (més concretament organoheteròtrofs). En el món dels bacteris trobem una gran diversitat metabòlica i podem trobar organismes quimioautòtrofs, litoheteròtrofs o litoautòtrofs. També hi ha organismes que tenen un tipus metabòlic o un altre segons les condicions ambientals. Euglena, per exemple, és fotoautòtrof en presència de llum però quimioheteròtrof en la foscor.


 1. Concepte de metabolisme
 2. Fonts de carboni i energia
 3. ATP i altres derivats de nucleòtids
 4. Vies metabòliques
 5. La primera fase del catabolisme
 6. Catabolisme anaerobi al hialoplasma: la glucòlisi
 7. Catabolisme de lípids i proteïnes
 8. El cicle de Krebs
 9. Transport d'electrons i fosforilació oxidativa
 10. Balanç del catabolisme
 11. Anabolisme no fotosintètic de glúcids
 12. Metabolisme de la glucosa a cèl·lules de diferents teixits
 13. Fotosíntesi