ORGANITZACIÓ CEL·LULAR PROCARIÒTICA


Les cèl·lules procariotes són petites, medeixen entre 1-10 µm, i en general viuen aïllades com a organismes unicel·lulars. Trobem aquest tipus d'organització al grup d'éssers vius dels bacteris, que inclou els eubacteris (amb els cianobacteris, abans anomenats cianòfits o algues blaves) i els arqueobacteris.
Una cèl·lula procariota típica té les següents estructures:

 • Membrana plasmàtica. És la barrera que separa l'interior de l'exterior cel·lular, una barrera selectiva que permet el pas de tan sols certes substàncies.
 • Paret cel·lular. És una estructura rígida que es troba per fora de la membrana cel·lular i que dona forma i protecció a la cèl·lula.
 • Immersos al citoplasma es troben ribosomes 70S, més petits que els de les cèl·lules eucariotes. Aquests ribosomes participen a la síntesi de proteïnes, que als procariotes és simultània a la transcripció.
 • Podem trobar també al citoplasma grànuls que emmagatzemen diverses substàncies de reserva, com ara lípids o glucogen.
 • No tenen nucli sinó que l'ADN de la cèl·lula, una única cadena circular, està concentrat a una regió nuclear o nucleoide. La cadena d'ADN no es troba estructurada en cromosomas, tot i que de vegades rep aquest nom. Amb freqüència els bacteris tenen petites cadenes addicionals d'ADN circular anomenades plasmidis.
 • Molts procariotes tenen membranes internes. Els mesosomes són invaginacions de la membrana plasmàtica que realitzen diverses funcions que als eucariotes estan relacionades amb diversos orgànulos: participen en la respiració i en la divisió cel·lulars. Els cianobacteris i els bacteris fotosintètics posseeixen unes membranes internes anomenades tilacoides a les quals es troben els pigments fotosintètics. Aquestes membranes solen situar-se paral·leles a la membrana cel·lular.
 • Les cèl·lules procariotes poden presentar flagels que els permeten el moviment. L'estructura d'aquests flagels és molt diferent a la dels flagels eucariotes. Tenen forma d'hèlix i estan formats de manera gairebé exclusiva per subunitats associades d'una única proteïna: la flagel·lina.

La imatge mostra l'estructura d'un cianobacteri:
cianobacteri_estructura.png
 a. Membrana exterior
 b. Capa de peptidoglicà
 c. Membrana plasmàtica
 d. Citoplasma
 e. Grànul de cianoficina
 f. Ribosoma
 g. Grànul de glicogen
 h. Cos lipídic
 i. Carboxisoma
 j. Ficobilisoma
 k. Grànul de polifosfat
 l. Vacúol gasífer
 m. Tilacoide
 n. Nucleoplasma
 1. Biologia cel·lular
 2. Tipus d'organització cel·lular
 3. Organització cel·lular eucariòtica
 4. Organització cel·lular procariòtica
 5. Els virus
 6. Estructura de la membrana plasmàtica