D'una pedagogia que ja anem fent • Situació actual i perspectives: consultar la presentació de Ferran Ruiz (http://www.xtec.cat/trobada/promotic/onanem.pdf), especialment les pàgines 16 a 28:
  • Implementar les TIC és actualment la principal innovació de la pràctica educativa
  • Ràtio alumne-ordinador 2003: Raonable, permet un ús sistemàtic però, tanmateix, de baixa intensitat; Aules d'informàtica i alguns PCs disponibles a les aules i a d’altres espais
  • No hi ha ús educatiu del telèfon. La majoria d’estudiants tenen el seu propi mòbil, però no en fan un ús educatiu.
  • Sembla que probablement en els pròxims deu anys:
   • Molts més ordinadors i d’altres aparells TIC estaran disponibles a les escoles
   • Les comunicacions de banda ampla seran molt potents.
   • La majoria de llars tindran ordinador
   • Internet estarà generalitzat
   • Tothom es podrà comunicar en qualsevol moment, a qualsevol lloc.
   • Som a les portes d’una infraestructura TIC molt sofisticada, amb unes enormes implicacions tècniques, operatives i de gestió.
  • Serà molt difícil per a les escoles gestionar i aprofitar unes infraestructuresTIC tan sofisticades si els enfocaments organitzatiusi de gestió actuals no són altament redefinitsi/o perfeccionats
  • Les modernes 3X's (*) eXplorar, eXpressar, intercanviar (eXchange) Les TIC són essencials per a les 3X's (Idit Harel-)
   • eXplorar: descobrir informació i idees, descobriment obert; infants conduint la seva pròpia experiència d’aprenentatge
   • eXpressar: utilitzar mitjans digitals per expressar idees i representar el coneixement
   • eXchange (intercanvi, comunicació): formular preguntes, compartir idees i treballar amb els altres

 • Necessitat d'un canvi metodològic: presentacions sobre formació en línia.
 • Eines, aplicacions, utilitats en línia per a la formació:
  • Wikis
  • Blocs
  • Aules virtuals
  • Altres
 • Un punt d'inflexió. Després d'uns primers anys de somnis i eufòria, la lentitud, fins i tot la frustració. Ara som a un punt d'inflexió, sense retorn, amb salts qualitatius que impliquen salts quantitatius:
  • Un primer salt qualitatiu: de l'ordinador a la xarxa. Ja no cal instal·lar i gestionar (còpies de seguretat, arxius que es perden,...)
  • Un altre salt qualitatiu: facilitat d'ús (pèrdua de la por; el professorat amb poques habilitats tecnològiques comença a provar, veu que l'eina no el supera)
  • Més salts qualitatius: comunicació, col·laboració, interacció entre iguals, visibilitat de la feina, ampliació dels límits de l'aula,...
  • La iniciativa pot ser del professorat: no cal adquisició de programari, ni que aquest estigui instal·lat als ordinadors.


Parlar de com s'estan utilitzant blocs, wikis, moodle,... als centres i de la incidència metodològica que això té.


D'una pedagogia que anem fent... a secundària


http://www.xtec.cat/~ldomenec/formacio/TIC/tic.pps

http://www.xtec.cat/~ldomenec/formacio/TIC/tarragona.odp