TIPUS D'ORGANITZACIÓ CEL·LULAR


El primer que hem de tenir en compte és que no existeix LA cèl·lula sinó LES cèl·lules, una gran quantitat de varietat de cèl·lules.

El nostre propi cos té diversos centenars de tipus cel·lulars: cèl·lules nervioses, sanguínies, musculars, ganglionars, etc., i cada tipus està representat per un nombre variable de subtipus. Si atenem la seva mida, forma o moviment, ens podria costar de reconèixer que totes tenen una estructura fonamental comú, de la mateixa manera que els succeïa als primers observadors de cèl·lules. Ara que coneixem millor la seva estructura interna podem veure les seves semblances i fer un model general que respongui a les característiques comunes que tenen les cèl·lules.

Una altra cosa que hem de tenir en compte són les seves dimensions. La mida de les cèl·lules es mesura en micròmetres (de vegades anomenats "micres"), que són la milionèsima part d'un metre: 1 µm = 10^-6 m. Una cèl·lula eucariota de mida mitjana té uns 25 µm de diàmetre, la qual cosa significa que dins un cub de 2,5 cm de costat hi cabrien mil milions (10^9). Si prenem una cèl·lula procariota, un bacteri, que té un diàmetre mitjà d'1 µm, hi cabrien deu bilions (10^13), és a dir, unes 10.000 dins de cada cèl·lula eucariota. Per als orgànuls cel·lulars s'utilitza el nanòmetre, que equival a 10^-9 m (és a dir, la mil·lèsima part d'un micròmetre, 1/1.000 µm).

En essència una cèl·lula és un conjunt altament organitzat de molècules capaç de realitzar totes les activitats relacionades amb la vida: pot créixer, comunicar-se amb l'ambient i reproduir-se.

Hi ha dos tipus bàsics d'organització cel·lular: procariota i eucariota i ambdós han evolucionat a partir d'un organisme procariota ancestral.
Totes les cèl·lules tenen una barrera que separa el seu interior de l'exterior anomenada membrana plasmàtica, que pot, o no, estar embolcallada per una paret cel·lular. A través d'aquesta membrana les cèl·lules prenen els nutrients i eliminen els productes de rebuig. Si la membrana es trenca, la cèl·lula mor. Dins la cèl·lula hi ha una complicada barreja de substàncies i estructures anomenada citoplasma, que du a terme nombroses funcions. Immersos dins el citoplasma podem trobar diversos orgànuls cel·lulars, estructures especialitzades en realitzar certes funcions, però que tan sols es troben a les cèl·lules eucariotes. A les cèl·lules eucariotes l'ADN està separat del citoplasma per una doble membrana que constitueix el nucli (de fet, el terme "eucariota" ve del grec eu -veritable- karyon -nucli); a les procariotes, l'ADN no està embolcallat per cap membrana i senzillament es troba agrupat a una regió del citoplasma anomenada regió nuclear.
  1. Biologia cel·lular
  2. Tipus d'organització cel·lular
  3. Organització cel·lular eucariòtica
  4. Organització cel·lular procariòtica
  5. Els virus
  6. Estructura de la membrana plasmàtica