Vaig plantejar aquesta activitat com a presentació inicial del món de la biotecnologia. Una de les activitats de l'alumnat va ser elaborar en petits grups les dues diapositives que estan en blanc, relacionades amb el projecte "Genoma humà".