Balanç energètic del catabolisme

Glucosa


glucosa.gif
Molècula de glucosa


Mitjançant el metabolisme aeròbic de la glucosa (glucòlisi + cicle de Krebs + fosforilació oxidativa), per cada molècula de glucosa s'obtenen:

Glucosa --> 2 piruvat
(glucòlisi)
2 NADH

2 ATP
2 piruvat --> 2 acetilCoA
(descarboxilació)
2 NADH


2 acetilCoA --> 4 CO2
(cicle de Krebs)
6 NADH
2 FADH2
2 ATP
Fosforilació oxidativa
30 ATP
4 ATP

TOTAL


38 ATP
En canvi, la fermentació de la glucosa (glucòlisi + fermentació làctica) rendeix tan sols 2 ATP.

Glucosa --> 2 piruvat
(glucòlisi)
2 NADH
2 ATP
2 piruvat --> 2 lactat
(fermentació)
2 NAD+

TOTAL

2 ATP

Lípids

El metabolisme aeròbic d'un triglicèrid dóna a les cèl·lules una major quantitat d'energia en forma d'ATP. En el cas de la tripalmitina, un triglicèrid en el qual els tres àcids grassos són de 16 carbonis (palmitat), el balanç és el següent:

tripalmitina.gif
Molècula de tripalmitina


Per cada àcid gras:Palmitat --> palmitoïlCoA
(activació)


-2 ATP
palmitoïlCoA --> 8 acetilCoA
(ß-oxidació)
7 NADH
7 FADH2

8 acetilCoA --> 16 CO2
(cicle de Krebs)
24 NADH
8 FADH2
8 ATP
Fosforilació oxidativa
93 ATP
30 ATP

SUBTOTAL


129 ATP
Pels tres àcids grassos:


3X129=387 ATP
Per la glicerina:glicerina --> DHA-P
1 NADH

-1 ATP
DHA-P --> piruvat
(glucòlisi)
1 NADH

2 ATP
piruvat --> acetilCoA
(descarboxilació)
1 NADH


acetilCoA --> 2 CO2
(cicle de Krebs)
3 NADH
1 FADH2
1 ATP
Fosforilació oxidativa
18 ATP
2 ATP

SUBTOTAL:


22 ATP
TOTAL


409 ATP
Com es pot observar, el metabolisme dels triglicèrids és molt més rendible energèticament parlant.
 1. Concepte de metabolisme
 2. Fonts de carboni i energia
 3. ATP i altres derivats de nucleòtids
 4. Vies metabòliques
 5. La primera fase del catabolisme
 6. Catabolisme anaerobi al hialoplasma: la glucòlisi
 7. Catabolisme de lípids i proteïnes
 8. El cicle de Krebs
 9. Transport d'electrons i fosforilació oxidativa
 10. Balanç del catabolisme
 11. Anabolisme no fotosintètic de glúcids
 12. Metabolisme de la glucosa a cèl·lules de diferents teixits
 13. Fotosíntesi